A MOŻE TANIEC?

Sporty zimowe wymagają odpowiedniego ubrania, które zapo­biegałoby przeziębieniom (nie tylko narządu oddechowego, ale i rod­nego u kobiet) oraz odmrożeniom. Łyżwiarstwo i narciarstwo zwięk­szają pracę mięśni brzucha, zapobiegając nadmiernej otyłości w tych miejscach, jak również nawykowemu zaparciu. Kobiety mogą więc uprawiać większość sportów, jednak z zachowa­niem wyżej podanych środków ostrożności, co będzie korzystne za­równo dla zachowania pięknej… Czytaj więcej »

DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO

Również wioślarstwo jest odpowiednim sportem dla kobiet, ale bar­dziej męczącym i rozwijającym szczególnie mięśnie pasa barkowego. Żeglarstwo, trudniej dostępne niż pływanie, jest pięknym sportem ćwiczącym nie tylko mięśnie, ale i charakter.Kolarstwo natomiast nie jest sportem odpowiednim dla kobiet; zbyt forsownie uprawiane może sprzyjać powstawaniu żylaków, a pozycja podczas jazdy na rowerze może powodować wadę sylwetki,… Czytaj więcej »

DOBRY STAN ZDROWIA

Nie tylko dobry ogólny stan zdrowia jest konieczny do uprawiania sportu. Należy go uprawiać w miarę, nie przeforsowując się, odpoczy­wać po ćwiczeniach i odpowiednio pielęgnować skórę, chroniąc ją przed szkodliwym działaniem wpływów atmosferycznych, jak mróz, śnieg, wiatr i słońce. Nawet skóra młodych osób nie chroniona specjalnymi kremami pierzchnie, złuszcza się i wysusza, co po pew­nym… Czytaj więcej »

SPORT

Niedostateczna ilość tlenu może doprowadzić nawet do zaburzeń trawienia, gdyż utrudniony jest również proces spalania. Dorosły człowiek może wytrzymać bez jedzenia więcej niż 20 dni, bez dopływu tlenu ginie już po 5 min. Kobiety nie umiejące prawid­łowo oddychać, są narażone na zaburzenia w krqżeniu, żylaki, owrzodzenia podudzi, bezsenność i nerwice. Na zapobieganie i zwalczanie wad sylwetki,… Czytaj więcej »

SPACERY DLA ZDROWIA

Należy pamiętać, że sprawność nosa, tchawicy i krtani, jak również stan oskrzeli i płuc mają duże znaczenie dla skóry, która także bierze czynny udział w oddychapiu całego organizmu. Prawidłowa czynność skóry zależy od dowozu do niej tlenu przez krwinki czerwone. Przy niedostatecznej ilości tlenu w naczyniach skóry staje się ona bledsza, mniej sprężysta i mniej odporna… Czytaj więcej »

MIEJSCE NA GIMNASTYKĘ

Gimnastykę najlepiej wykonywać na powietrzu na trawie; w domu podczas gimnastyki okna powinny być szeroko otwarte, gdyż gimna­styka łączyć się musi z oddychaniem.Od oddychania zależy kondycja i sprawność organizmu, a niestety nie wszyscy potrafią prawidłowo oddychać. Przy nieprawidłowym od­dychaniu płuca i serce — pozbawione dostatecznej ilości tlenu — szybciej się zużywają. Naukę oddychania należy rozpocząć… Czytaj więcej »

ĆWICZENIA BRZUCHA I NÓG

Ćwiczenia mięśni brzucha: położyć się na plecach, wyciągając jedno­cześnie ręce za głowę i kładąc je również na podłodze. Siadać nie- podnosząc stóp. Po pewnym czasie położyć się i znów usiąść, powta­rzając to ćwiczenie kilka razy. Inne ćwiczenie mięśni brzucha polega na tym, że leżąc na plecach podnosi się do góry nogi wyprostowane w kolanach.Ćwiczenia nóg:… Czytaj więcej »

KILKA PROSTYCH ĆWICZEŃ

Oto kilka najprostszych ćwiczeń dla pań, które chcą mieć ładną figurę.Gimnastyka szyi (której dobre umięśnienie i ruchomość ma ogromny wpływ na wyglqd sylwetki): należy usiqść na dywaniku mając zupełnie wyprostowane plecy, objqć rękami podkurczone kolana i wykonywać skłony głowy w tył i w przód oraz zataczać głowq kręgi w prawo i lewo. Drugie ćwiczenie wykonuje… Czytaj więcej »

GIMNASTYKA

Następne miejsce po masażu w zwalczaniu otyłości i innych wad sylwetki, jak również w zapobieganiu tym wadom, zajmuje gimna­styka. Ćwiczenia gimnastyczne dla pań powinny być układane pod kątem budowy anatomicznej i fizjologii kobiet. A więc należy przy układaniu ćwiczeń zwracać tu szczególną uwagę na mięśnie brzucha, mięśnie piersiowe i mięśnie kończyn dolnych (ud, stopy i… Czytaj więcej »

PODOBNY SPOSÓB MASAŻU

W podobny sposób można również masować sobie brzuch, co ma na celu nie tylko zmniejszenie podściótki tłuszczowej i nadanie jędrności zwiotczałym mięśniom (szczególnie u kobiet po porodzie), ale także zwalczanie nawykowego zaparcia. Masaż brzucha rozpo­czyna się od głaskania ruchem kolistym od dołu ze strony prawe} w kierunku ku górze, potem poniżej pasa – poprzecznie od… Czytaj więcej »